Om BabyHovedsiden SØK PÅ ORD SOM BEGYNNER MED
 b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   æ   ø   å

Rettigheter

Baby.no's side om rettigheter er ment for å hjelpe deg til å finne frem i lovene og vedtektene om barns og foreldres rettigheter. Dersom noe er ubesvart så kan du få svar på dette av JURK, Norges fremste eksperter på området kvinner og rettigheter.

Tvillinger
Gravid10 Dersom du får flerbarnsfødsel så har du krav på ekstra støtte. Flerbarnsfødsler og flerbarnsadopsjoner. Stønadsperioden forlenges med fem uker for hvert ekstra barn når man tar ut 100 prosent lønn eller sju uker for hvert ekstra barn når man tar ut 80 prosent lønn. Hvis økonomien blir trang kan det også være lurt å sjekke om muligheten til refinansiering - dette kan lette økonomien betydelig.
> Les mer
Barnebidrag - Reglene oppsumert
Isabel1 Begge foreldre er pliktige til å dekke utgifter til barnets underhold og utdanning når barnet selv ikke har midler. Hver av foreldrene skal bidra etter økonomisk evne. Underholdsplikten varer til barnet er fylt 18 år. Dersom barnet etter fylte 18 år fortsetter med vanlig skolegang, har det krav på tilskudd så lenge skolegangen varer, men kravene må være rimelige i forhold til foreldrenes økonomi.
> Les mer
Fødselspenger
Feriepenger22 Generelle vilkår for rett til fødselspenger
> Les mer
Adopsjonspenger
Godevenner3 Dersom du adopterer ett barn som er under 15 år finnes det egne rettigheter for dette. Foreldre som adopterer barn fra utlandet, får et tilskudd på 20 000 kroner per barn.
> Les mer
Kontantstøtte
I 1998 ble det innført en ordning med kontantstøtte til småbarnsforeldre. Støtten er en kontantoverføring til foreldre med barn mellom ett og tre år som ikke har barnehageplass med statsstøtte. Hvis barnet f eks har dagmamma eller er i en barnehage som ikke mottar statsstøtte, vil foreldrene ha rett til full kontantstøtte. Det samme gjelder hvis forsørgeren er hjemme for å ta seg av barnet. Kontantstøtten ytes uavhengig av foreldrenes inntekt og formue.
> Les mer
Velkommen til JURKs advokatkontor
JURK er et kontor med 20 jurister og juss studenter. De innehar stor kompetanse på kvinners rettigheter i det norske samfunnet. Nedenunder finner du spørsmål fra våre lesere og svar fra JURK.
> Les mer
Tidskonto
Advokaten
Baby.no har inngått et samarbeid med JURK (juridisk rådgivning for kvinner) der de vil svare på spørsmål fra brukere av baby.no. Spørsmålene kan for eksempel berøre følgende områder: ekteskap, samliv, barn og foreldre, arverett, arbeidsrett og boligrett.
> Les mer
Permisjon
Enslig
Barnetrygd
Misforståelser om pappas rettigheter første leveår!
Mange myter og misforståelser preger oppfattelsen av pappas rettigheter i barnets første leveår. Dersom samfunnet virkelig aksepterer menn som omsorgspersoner må dette frem i lyset.
> Les mer
Betingelser for å få svar
Det kan være at ekspertene vi har knyttet til oss ønsker å definere hvilke områder de kan påta seg å svare på spørsmål om.
> Les mer
< Februar adsf >
Gjør Baby.no til din startside Legg denne siden til Favoritter

Babyklubben
 Logg inn 
 Registrer deg   
Ukens Mamma Mening
Au Pair
Hei :). Hi dear family from Stavanger. I am Marina (24) a girl from Peru. I am looking for a family to work as a au pair. I been working here one year and i want to continuo one year with a family in Sandnes, Sola or Stavanger. I am a nice girl who can take care of your kids. My telephone number is 45808350. I hope to hear from you soon as posible.
 Stem 
 Vis resultat   

Læringsspill for barn - Developmental games for children

Jurk
Helsenett
Utgiver: www.baby.no Send mail til Redaksjonen,
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Baby © 1999-2005 Endre