Om BabyHovedsiden SØK PÅ ORD SOM BEGYNNER MED
 b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   æ   ø   å

Tell trivselen - spark er mer enn bare kos

- Sparking er mer enn bare kos og når barnet har det bra, sparker det normalt i mors liv, forteller Julie V. Holm Tveit ved Perinatalt forskningssenter ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet og jordmor Eli Saastad ved Folkehelseinstituttet. Prosjektet Tell Trivselen ønsker å fortelle gravide mer om hva sparkene betyr og gi dem en ekstra trygghet rundt det lille livet de bærer på.

Stipendiat Julie V. Holm Tveit leder prosjektet Tell Trivselen. Jordmor Eli Saastad er kvalitetskoordinator for det internasjonale forskningssamarbeidet Femina som studerer kvinner med redusert fosteraktivitet. - Tell Trivselen går ut på å informere gravide om hva barnets spark betyr og fokuserer på de positive sider ved å bli kjent med barnet i magen, forklarer Holm Tveit. 1. november 2005 settes det i gang en informasjonskampanje for gravide i Østlands- og Bergensområdet. - Gravide i dette området mottar en folder med råd og enkle hjelpemidler til å følge barnets sparkeaktivitet, forklarer Holm Tveit. Folderen gir informasjon om ”hva gjør barnet der inne?”, hvorfor sparker barnet?” og hvordan bruke sparkeskjema for å følge barnets trivsel. De gravide oppfordres til å telle barnets spark fra svangerskapsuke 28 og føre dette opp på et ”telleskjema”. Resultatene leveres inn anonymt hvis ønskelig, og registreres etter fødsel. Informasjonsfolderen deles ut ved ultralydundersøkelse i 17- 18 svangerskapsuke i Østlands- og Bergensområdet. - Selvfølgelig er det ingenting i veien for at gravide i hele Norge kan telle spark. Alle gravide er målgruppe for den informasjonen vi har å gi, understreker Holm Tveit. Folderen finnes også på urdu, arabisk, somali, tyrkisk og engelsk, og på www.telltrivselen.no (fra 1. november).
Målet med Tell Trivselen er å øke gravides trygghet og kunnskap i forhold til babyens spark og bevegelser. - Slik kan økt årvåkenhet bidra til at svangerskap med behov for ekstra oppfølging gjenkjennes, samtidig med at tidlig identifikasjon gir bedre resultat for disse svangerskapene, fortsetter Saastad. Forskning viser at det er varierende kunnskap både hos mor og helsepersonell om barnets bevegelsesmønster og hvordan en skal følge opp dem som er bekymret. - Ved å gjennomføre Tell Trivselen ønsker vi å gjøre noe med denne kunnskapen, samt skaffe oss et grunnlag for videre forskning og retningslinjer. Vi vil gi kvinner et ”verktøy” til å bli kjent med sitt barns aktivitet, og huske å ta seg tid til å kjenne etter barnets sparking, forklarer Holm Tveit. - Vi ønsker ikke å tåkelegge at dette også handler om at kvinner som opplever ”lite liv” har økt risiko for komplikasjoner som veksthemming hos barnet, for tidlig fødsel, oksygenmangel under fødsel og dødfødsel, forklarer Saastad. - Kampanjen ønsker å gi mødre retningslinjer for hvordan de skal handle dersom det er usikkerhet om trivselen til barnet, avslutter de to.
Kontakt: Julie V. Holm Tveit e-post: j.v.holm@klinmed.uio.no , Eli Saastad E-post: eli.saastad@fhi.no Babill Stray-Pedersen Epost: babill.stray-pedersen@medisin.uio.no , Fredrik Frøen: froen@partners.org

Fakta:

- Gravide med ”lite liv” er en viktig risikogruppe. Det internasjonale forskningssamarbeidet Femina (Fetal Movement Intervention Assessment) utgår fra Folkehelseinstituttet, og studerer kvinner med redusert fosteraktivitet. - Tell Trivselen! er en del av Femina og gjennomføres i Norge i samarbeid med Rikshospitalets Perinatale forskningssenter, Sanitetskvinnene og Landsforeningen til støtte ved krybbedød. - 5-10 % av norske gravide opplever kvinner hvert år ”lite liv” i løpet av svangerskapet - Disse kvinnene har større risiko for å oppleve at barnet dør før fødsel, at det er veksthemmet, eller i dårlig forfatning ved fødsel og har behov for hastekeisersnitt.
”Tell Trivselen!” skal støtte gravide i at deres oppfatning er viktig, og at de kan overvåke sitt barns trivsel. Ved å fylle ut sparketellingsskjema daglig fra 28 uke frem mot termin håper prosjektet å øke kvinnens årvåkenhet i forhold til babyens spark.
< Februar Senge >
Gjør Baby.no til din startside Legg denne siden til Favoritter

Babyklubben
 Logg inn 
 Registrer deg   
Ukens Mamma Mening
Au Pair
Hei :). Hi dear family from Stavanger. I am Marina (24) a girl from Peru. I am looking for a family to work as a au pair. I been working here one year and i want to continuo one year with a family in Sandnes, Sola or Stavanger. I am a nice girl who can take care of your kids. My telephone number is 45808350. I hope to hear from you soon as posible.
 Stem 
 Vis resultat   

Læringsspill for barn - Developmental games for children

Jurk
Helsenett
Utgiver: www.baby.no Send mail til Redaksjonen,
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Baby © 1999-2005 Endre